Řeka Berounka - Dvoudenní plavba

CHRÁST - LIBLÍN - 23 km

Začátečníkům dopručujeme pohodovou dvoudenní plavbu z Chrástu do Liblína dlouhou 23 km. Lodě si vyzvednete dopoledne mezi 9 a 12 hodinou v kempu u Dolanského mostu na pravém břehu a po plavbě opuštěným údolím s nádhernou romantickou přírodou se šesti jezy odevzdáte lodě na tábořišti Na Střelnici v Liblíně na pravém břehu mezi 15 a 16 hodinou. Přespat můžete v tábořišti v Plané v polovině cesty. Pokud jste vyjeli pozdě, můžete využít již tábořiště v Nadrybech u přívozu po 6,5 km plavby.

CHRÁST - ZVÍKOVEC - 43,5 km

Dvoudenní plavbu na horním toku Berounky začnete na pravém břehu v tábořišti u Dolanského mostu v Chrástu u Plzně mezi 9 a 12 hodinou. Po 23 kilometrech dojedete mírně proudící řekou se šesti jezy, z nichž se některé dají za příznivého vodního stavu sjet, do Liblína. Rodiny s dětmi mohou využít kemp Kobylka, ostatní vodáci jistě ocení atmosféru vodáckého tábořiště Na Střelnici, kde si mohou posedět a zazpívat u táboráku, nebo využít pohostinnosti stylového stánku s občerstvením. Druhý den vás opět čeká pohodová plavba nedotčenou přírodou PR pod Krašovem. Tato romantická zřícenina vás možná přiměje zakotvit a vyrazit pro změnu kousek pěšky. Po nedlouhém, ale strmém stoupání budete odměněni nejen nádhernou vyhlídkou na údolí řeky Berounky, ale i atmosférou této historické památky. Pak vás čeká zbytek plavby po klidné řece a mnohým příjde líto, že ve Zvíkovci, na levém břehu cca 400 metrů pod mostem (výběrní místo RS Pohoda) plavba končí. Lodě zde odevzejte mezi 15 a 16 hodinou.

NIŽBOR - ZADNÍ TŘEBAŇ - 23 km

Dvoudenní plavbu na dolním toku zahájíte v Nižboru. Lodě zde vydáváme na pravém břehu na louce těsně nad jezem od 10:30 do 11:30. Stejně jako celý tok Berounky, i v tomto úseku řeka klidně teče lesnatým údolím. Jez v Nižboru i Hýskově mohou být za příznivého vodního stavu sjízdné. Po 12 km dojedete do Berouna, k přenocování doporučujeme využít kemp Na hrázi na levém břehu. Můžete dojet až do Srbska, kde je příjemný kemp v klidném prostředí. Tím byste mohli ušetřit čas na prohlídku hradu Karlštejn.

V Berouně budete muset přenést po pravém břehu (ostrově) velký berounský jez. Na svačinku doporučujeme vysednout v bývalém lomu Alkazar na levém břehu, oběd v restauraci v Srbsku. Na trase vás čeká ještě jez v Karlštejně, který je za příznivého vodního stavu sjízdný po jezu, za vyšší vody může být i pod jezem nebezpečný vývar. V propusti u levého břehu se tvoří vývar vždy, za vyššího stavu se nepřibližujte, přeneste z uctivé vzdálenosti. Kombinace s návštěvou a prohlídkou hradu Karlštejn je velice časově náročná, nechte ji raději na jiný den. Jez v Zadní Třebani je za vhodného vodního stavu také sjízdný po jezu v pravé části. Hned pod jezem vystupte do kempu a lodě odevzdejtemezi 16 a 17 hodinou. K nádraží je to odtud asi 400 metrů.