Řeka Berounka - Jednodenní plavba

CHRÁST - LIBLÍN - 23 km

Na horním toku jsme pro vás připravili celodenní plavbu z Chrástu do Liblína dlouhou 23 km. Lodě si vyzvednete dopoledne mezi 9 a 12 hodinou v kempu u Dolanského mostu na pravém břehu a po plavbě opuštěným údolím s nádhernou romantickou přírodou se šesti jezy odevzdáte lodě na tábořišti Na Střelnici v Liblíně na pravém břehu mezi 15 a 16 hodinou. Úsek je dlouhý a za nízkého vodního stavu je práce ho za jeden den stihnout. Pro úplné začátečníky ho příliš nedoporučujeme.

ZVÍKOVEC - ROZTOKY - 18,5 km

Romantickým krajem střední Berounky proplujete při jednodenní plavbě ze Zvíkovce do Roztok u Křivoklátu dlouhé 18,5 km. Lodě si vyzvednete dopoledne mezi 9 a 10 hodinou v rekreačním středisku Pohoda na levém  břehu pod Zvíkovcem. Na plavbě klidným krajem Oty Pavla vás čekají 3 jezy. Můžete navštívit zříceniny hradu Týřov, legendární restauraci U Rozvědčíka, nebo muzeum Oty Pavla u Branovského přívozu. Plavbu ukončíte nad jezem v Roztokách u Křivoklátu  na pravém břehu mezi 15 a 16 hodinou. Pokud se najíte v místní restauraci U Jezzu, určitě nebudete litovat. Z Roztok jezdí vlaky směr Beroun a Rakovník, k nádraží to je 1,5 km.

BEROUN - ZADNÍ TŘEBAŇ - 14 km

Pro jednodenní plavbu na dolním toku doporučujeme trasu dlouhou 14 km z Berouna do Zadní Třebaně. Startovní i cílový bod mají výborné spojení vlakem s Prahou. Lodě vydáváme v kempu Na hrázi v Berouně na levém břehu mezi 9 a 10:30. Brzy po začátku budete muset přenést po pravém břehu velký berounský jez. Na svačinku doporučujeme vysednout v bývalém lomu Alkazar na levém břehu, oběd v restauraci v Srbsku. Na trase vás čeká ještě jez v Karlštejně, který je za příznivého vodního stavu sjízdný po jezu, za vyšší vody může být i pod jezem nebezpečný vývar. V propusti u levého břehu se tvoří vývar vždy, za vyššího stavu se nepřibližujte, přeneste z uctivé vzdálenosti. Kombinace s návštěvou a prohlídkou hradu Karlštejn je velice časově náročná, nechte ji raději na jiný den. Jez v Zadní Třebani je za vhodného vodního stavu také sjízdný po jezu v pravé části. Hned pod jezem vystupte do kempu a lodě odevzdejtemezi 16 a 17 hodinou. K nádraží je to odtud asi 400 metrů. Tato trasa je vhodná i pro úplné začátečníky.