Podmínky účasti

Věk

 • Akcí školy se může zúčastnit osoba starší 18 let.
 • Osoba mladší 18 let se může zúčastnit po dohodě s vedoucím akce v doprovodu plnoleté osoby, která je řádně na akci přihlášena a nese za ni zodpovědnost. Výjimky jsou možné po dohodě s vedoucím akce. Neplatí pro akce určené dětem.

Bezpečnost a povinné vybavení:

 • Účastník jede na vlastní nebezpečí.
 • Účastník musí být dobrým plavcem.
 • Účastník musí být v dobrém zdravotním stavu, zdravotní problémy, alergie a užívané léky uvede v prohlášení podepsaném před zahájením akce.
 • Účastník nesmí během akce požívat alkoholické nápoje, nesmí být pod vlivem omamných prostředků (drog, léků apod.).
 • Účastník je povinen používat vodáckou helmu a vodáckou vestu. Na řekách s obtížností vyšší než WWII musí mít vodácká vesta výtlak minimálně 7,0 litrů a být v souladu s normou EN 393.
 • Účastník je povinen řídit se bezpodmínečně pokyny lektorů a průvodců, používat požadované vybavení a nevjíždět do míst, kam lektor nebo průvodce vjezd zakázal.
 • Při zahraničních akcích jsou všichni účastníci povinni mít platné cestovní pojištění pro jízdu na divoké vodě.
 • Účastníci mohou mít vlastní vybavení (podléhá schválení lektorů nebo průvodců), nebo si mohou vybavení zapůjčit v půjčovně.
 • Pro některé akce mohou být stanoveny dodatečné podmínky, například zdravotní způsobilost, vodácká zdatnost, účast na jiné akci,...
 • Před započetím akce každý účastník podepíše prohlášení, ve kterém sdělí požadované údaje a potvrdí, že je seznámen s těmito podmínkami a bude se jimi řídit.

Přihlašování:

 • Na akci se přihlašujte včas, podle termínů uvedených v plánu akcí.
 • K přihlášení využijte přednostně webovou objednávku.
 • Každý účastník musí být na akci přihlášen samostatně. Společnou platbu, platbu z kreditu a jiné výjimky uveďte do poznámky nebo dohodněte e-mailem.

Platná rezervace a platba:

 • Po odeslání objednávky budete e-mailem informováni o rezervaci místa a údajích o platbě (termíny, výše plateb, číslo účtu, variabilní symbol,…).
 • Rezervace místa je platná po zaplacení 100% poplatku (není-li u konkrétní akce stanoveno jinak), nejlépe převodem na účet.
 • Na platbu v hotovosti upozorněte v přihlášce. Zejména u krátkodobých kurzů to není problém.

Doporučení:

 • Do přihlášky uveďte vaši vodáckou zkušenost, vlastní vybavení. Pokud potřebujete půjčit vybavení, uveďte vaši výšku a váhu.
 • Pečlivě si přečtěte pokyny pro účastníky akce a podmínky účasti.
 • Po obdržení potvrzené rezervace si všechny údaje řádně zkontrolujte a neváhejte reklamovat nedostatky.

Zrušení akce:

 • Vodácká škola DRONTE si vyhrazuje právo akci zrušit, nebo přesunout, a to zejména z důvodu vysokého, nebo nízkého vodního stavu, nebo jiných nevhodných podmínek.
 • Akce může být zrušena z důvodu nedostatečného počtu přihlášených v termínu přihlášek.

Storno účastníka:

 • Při stornu 5 a více dní před akcí vracíme 90% ceny.
 • Při stornu 4 a méně dnů před akcí vracíme 0% ceny.
 • Výše uvedené storno podmínky jsou platné, pokud není u konkrétní akce stanoveno jinak.