Řeka Malý Dunaj

Malý Dunaj odbočuje z hlavního koryta Dunaje na jeho říčním kilometru 1865,6. Jeho koryto je široké do 15 metrů, je sjízdný celoročně i pro začátečníky. Na celém toku počítejte s rychlostí plavby 3-4 km/h. Meandruje rovinatou krajinou a po 135 kilometrech se vlévá do Váhu, tak vzniká Vážský Dunaj, po kterém je možné dojet až do Komárna.

Malý Dunaj je krásná řeka tekoucí mírným proudem lužními lesy plnými života v bezprostřední blízkosti Bratislavy. Celou cestu budete mít pocit, že plujete v divočině. V malebné scenérii je stále co pozorovat. Volavky, labutě a bobři dotvářejí přenádhernou krajinu.

Minulost Malého Dunaje je spojena s dřevěnými vodními mlýny, které najdete podél celé řeky.

Malý Dunaj je ideální místo pro lacinou bezpečnou vodáckou rodinnou dovolenou. Je tu dostatek možností kempovat na divoko ve volné přírodě.

Původně měl Malý Dunaj průzračnou vodu ve štěrkovém korytě. Na jeho začátku je však bartislavská ČOV a Slovnaft. V 60. letech vypouštěl Slovnaft mazut do Dunaje. Voda je již čistá, ale dosud není úsek z Vrakuně do Zálesí vhodný na koupání kvůli mazutovému blátu na dně. Od přehrady Nová Dedinka je již zase průzračná voda a štěrkové podloží lákající ke koupání. Čistotu přírodního prostředí a vody dokazuje velké množství živočichů, které tuto oblast obývá.

Aktuální sjízdnost

Stanice Říční km Stav Limit Sjízdnost Čas Trend