Teplá 2017

Datum konání: 16. 9. 2017 09:00 Místo: Karlovy Vary

Letošní splutí  a závod ČPV na Teplé se nekoná z důvodu oprav v korytě řeky.

Nabízíme možnost společného splutí Ohře z Karlových Varů do Kyselky s potrénováním na peřeji Hubertus. Ubytování v loděnici Klubu Vodáků Karlovy Vary a večerní procházka po kolonádě není v ceně :-) 

V neděli přejezd na Střelu, která by zatím téct měla.

Zájemci hlaste se mailem na adrese skola@dronte.cz co nejdříve, nejpozději do 10.9.