Akreditované kurzy a semináře 2022

Datum konání: 30. 4. 2022 08:00 do 5. 6. 2022 18:00 Místo: Roztoky u Křivoklátu

Vzdělávací program "Kurz vodní turistiky pro pedagogické pracovníky" je určen pro všechny pedagogické pracovníky, zejména učitele, vychovatele, speciální pedagogy, pedagogy volného času, asistenty pedagogů, trenéry, vedoucí pedagogické pracovníky. Absolvent vzdělávacího programu je oprávněn samostatně organizovat a vést akce pro školu, zařízení sociální péče, nebo právnickou osobu vykonávající činnost školy, jejímž je zaměstnancem, na vodě do obtížnosti WW 2. Absolvováním kurzů získají a prokáží pedagogické, metodické a praktické znalosti a dovednosti v oblasti vodní turistiky včetně táboření a pobytu v přírodě, bezpečnosti a záchrany ve vodní turistice. V souladu se současnou právní úpravou je osvědčení vydáváno na dobu neurčitou.

Podmínkou pro absolvování kurzu je bezpečné ovládání kajaku nebo kanoe v terénu obtížnosti WW 1-2. Alespoň základní znalost jízdy na druhém typu lodi a raftu. Potvrzení o sjetí nejméně 80 km na 2 řekách v posledních 2 letech. Dobrý zdravotní stav a dobré plavecké schopnosti.

Plánované termíny kurzů 2022:

30.4.-1.5.2022 Berounka, nebo Sázava (bude upřesněno), a 4.-5.6.2022 Roztoky u Křivoklátu

12.-15.5.2022 Brno, (pořádá Vodák - sport Brno)

Přijímáme i žádosti o individuální plán kurzu.

Povinné vybavení:

  • zápisník, psací potřeby
  • kanoe nebo kajak + vaky v lodi, pádla, špricdeka, neoprenový, nebo suchý oblek, vodácká bunda, boty do vody
  • vodácká záchranná vesta s bezpečnostním popruhem, vodácká helma, házečka, karabina.
  • potřeby pro táboření: stan, spacák, matrace, vařič, nádobí, baterka, apod.

Cena: 4200,- Kč pro individuální účastníky

Členové oddílů sekce vodní turistiky ČSK platí pouze poplatek 1000,- na osobu za zkoušku a vystavení osvědčení. Kurz je pro ně zdarma. Pro instruktory mládežnických oddílů poskytujeme množstevní slevu. Zajistíme i školení na míru podle zvláštních požadavků organizace - minimální počet účastníků je v takovém případě 10 osob.

Cena zahrnuje náklady na organizaci a výuku všech částí kurzu, lektory, pronájem prostor pro výuku, pouštění vody, půjčení kanoí, raftů, pádel, dopravu na kurzu, vydání osvědčení o absolvování programu "Kurz vodní turistiky pro pedagogické pracovníky".

Cena nezahrnuje dopravu do místa konání kurzu, osobní vybavení, ubytování, stravu a pojištění účastníků.

Rafty, kanoe, pádla jsou v ceně, ostatní vodácké vybavení je možné zapůjčit v půjčovně Dronte, nebo Vodák-sport.

Kvalifikace "Instruktor vodní turistiky" podle národní soustavy kvalifikací

4.6.2022 Kurz záchrany ve vodní turistice a přípravný kurz , cena 500 Kč, pro členy ČSK zdarma

Zkouška 5.6.2022 Roztoky u Křivoklátu, zkoušející autorizovaná osoba - Vodák sport, s.r.o., cena 5900 Kč

Přihlášky a informace:

Renata Neumannová, tel.: 604 737 687, e-mail: skola@dronte.cz