Akreditované kurzy a semináře 2021

Datum konání: 13. 5. 2021 10:00 do 16. 5. 2021 18:00 Místo: Roztoky u Křivoklátu

Byl stanoven nový termín školení 26.-29.6.2021

Místo bude upřesněno podle vodních stavů. Přihlášky na skola@dronte.cz

Akreditovaná vodácká škola Dronte pořádá Kurz vodní turistiky pro pedagogické pracovníky.

Termíny konání kurzu jsou:

13.-16.5.2021 Roztoky u Křivoklátu

další termíny dle dohody, povinná celková hodinová dotace kurzu je 40 hodin, tedy 4 dny. Vzdělávací program "Kurz vodní turistiky pro pedagogické pracovníky" je určen pro všechny pedagogické pracovníky, zejména učitele, vychovatele, speciální pedagogy, pedagogy volného času, asistenty pedagogů, trenéry, vedoucí pedagogické pracovníky. Absolvent vzdělávacího programu je oprávněn samostatně organizovat a vést akce pro školu, zařízení sociální péče, nebo právnickou osobu vykonávající činnost školy, jejímž je zaměstnancem, na vodě do obtížnosti WW 2. Absolvováním kurzů získají a prokáží pedagogické, metodické a praktické znalosti a dovednosti v oblasti vodní turistiky včetně táboření a pobytu v přírodě, bezpečnosti a záchrany ve vodní turistice. V souladu se současnou právní úpravou je osvědčení vydáváno na dobu neurčitou.

Podmínkou pro absolvování kurzu je bezpečné ovládání kajaku nebo kanoe v terénu obtížnosti WW 1-2. Alespoň základní znalost jízdy na druhém typu lodi a raftu. Potvrzení o sjetí nejméně 80 km na 2 řekách v posledních 2 letech, může být nahrazeno umístěním v soutěži ČPV v posledních 2 letech (K1M do 20. místa, ostatní kategorie do 10. místa). Dobrý zdravotní stav a dobré plavecké schopnosti.

Cena 3600 Kč.

Kvalifikace Instruktor vodní turistiky  se získává složením zkoušky před autorizovanou osobou podle platného standardu Národní soustavy kvalifikací. Absolvování kurzu v rozsahu 150 hodin jako bylo dříve již není potřeba. Před přihlášením ke zkoušce doporučujeme absolvovat přípravný kurz. Informace o podmínkách a obsahu zkoušky, postupu přihlášení a dalších administrativních krocích se vám pokusím vysvětlit mailem, skola@dronte.cz, nebo telefonicky 605 242 819. Termín zkoušky 16.5.2021,  Roztoky u Křivoklátu, přípravný kurz 13.-15.5.