Vodácká Ohře z.s.

Vodácká Ohře z.s.

je dobrovolným sdružením fyzických i právnických osob za účelem rozvoje vodní turistiky, ochrany řeky Ohře a jejího využití, ale působí na celém území ČR, kde je partnerem pro aktivity ve vodácké turistice. Vodácká Ohře vznikla za přispění Karlovarského kraje na začátku tohoto tisíciletí a mezi její hlavní úspěchy patří zejména :

  • Informační systém pomocí cedulí na řece Ohři
  • partnerství pro zesplavnění kanálu pro vodáky v Kynšperku nad Ohří
  • partnerství pro konzultace při přestavbách jezů v Jindřichovicích, Černém Mlýnu a Tuhnicích
  • konzultace při napouštění jezera Medard
  • spolupráce při stavbě mostu přes řeku Ohři v Sokolově
  • pořádání a spolupořádání akcí jako je Den Ohře, Folková Ohře, Odemykání a Zamykání Ohře
  • spolupráce na řešení přenášení spodního jezu v Lokti pro vodáky

Vodácká Ohře z.s.

Pobřežní 206

Kynšperk nad Ohří

PSČ 357 51

datová schránka : y9p2d8p

statutární zástupce - předseda Bohumil Pražák

kontakt : 605 242 362,  vodackaohre@seznam.cz

web : www.poohri.cz