Přebor Prahy v eskymování

Přebor Prahy v eskymování

je součástí  Českého poháru v eskymování

Pořadatelé: VODÁK sport , s.r.o., Český svaz kanoistů – sekce VT

Místo: bazén Sokola Královské Vinohrady, Polská 1, Praha 2

Informace: e-mail: skola@dronte.cz, Renata Neumannová, tel.: +420 605 242 819

Podmínky účasti: Krajského kola se smí zúčastnit závodník, který má v daném kraji trvalé nebo přechodné bydliště, je členem oddílu, který má v tomto kraji sídlo… Závodník se smí zúčastnit jen jednoho krajského kola. Smí však v rámci jednoho kola soutěžit ve více kategoriích (K1, C1, C2).

Přihlášky: objednávkový systém Dronte, mail: skola@dronte.cz,

Doprava: pořadatel nezajišťuje

Startovné: 50 Kč

Kategorie:

K1 žactvo s dopomocí – pouze pro začátečníky, kteří nezvládnou 3 eskymáky po sobě

K1 žactvo

K1 dorostenci, K1 dorostenky

K1 muži, K1 ženy

K1 veteráni, K1 veteránky

C1, C2 (V kategorii C2 závodí dvojice závodníků ve finále ve stejném složení jako v krajském kole.)

Vybavení: Pořadatel zajišťuje soutěžní i tréninkové kajaky, včetně dětských, základní pádla K1, špricky v dostatečném množství. Pádla a přilby doporučujeme vlastní. Pokud bude soutěžící závodit na C1 nebo C2, musí si dovézt po domluvě vlastní polyethylenovou C1 nebo C2, pádlo a špricku. Loď musí být čistá. Další vybavení (skřipec, špunty do uší, plavky…) pořadatel nezajišťuje.

Bezpečnost: Závodníci startují na vlastní nebezpečí a odpovědnost, při závodě mohou používat vodáckou přilbu a vodáckou vestu. Závodníci mladší 18 let mohou startovat pouze pod dohledem vedoucího staršího 18 let z vysílající složky, při závodě musí použít funkční vodáckou přilbu (vlastní). Při závodě závodníků z kategorie K1 žactvo s dopomocí je doporučena záchrana přímo v bazéně.

Disciplíny a jejich hodnocení

Soutěží se ve dvou disciplínách. Pokud alespoň jednu z těchto disciplín závodník nedokončí nebo ji neabsolvuje, bude diskvalifikován.

1. disciplína – Eskymování na čas: soutěžící musí absolvovat trať, během které musí otočit předepsaný počet eskymáckých obratů.

V bazéně délky 25 m se vymezí dráha napříč (šířka cca 1/3 bazénu). Na protějších stranách se umístí bójka u břehu. Soutěžící sedí připraven v K1 (C1) a drží se rukou bójky. Po odstartování pádluje na druhou stranu, cestou musí udělat 3 eskymácké obraty (o 360°), a aniž by vyjel z dráhy, dojede na druhou stranu bazénu a dotkne se bójky – rukou. Poté pádluje zpět, cestou udělá tři eskymácké obraty a končí v okamžiku, kdy se dotkne první bójky rukou. Bójky se závodník dotýká po úplném dokončení 3 eskymáckých obratů.

U kategorie C2 se na startu drží rukou bójky oba závodníci, na protější straně se dotýkají rukou bójky oba závodníci (nemusí současně), v cíli se dotknou rukou opět oba závodníci. Čas se měří při doteku druhého v pořadí. Během přejezdu tam i zpět pádlují oba závodníci a to na různých stranách. Cestou tam i zpět provede posádka tři eskymácké obraty.

Rozhoduje čas, v jakém soutěžící trať absolvoval. Pokud nesplní eskymácké obraty, nedotkne se rukou bójek (u C2 oba závodníci), nedokončí trať, je diskvalifikován. Pokud v průběhu jízdy závodník vyplave, může doplavat ke břehu, vylít loď a pokračovat od místa, kde vyplaval, časomíra běží pořád. Pokud závodník vyjede z dráhy (přejede nebo se dotkne dělícího lana, narazí do stěny bazénu, která slouží k vytyčení boční strany dráhy) získá 2 trestné vteřiny a to platí při každém vyjetí z dráhy (platí pro všechny kategorie).

Není povoleno odrážení pádlem od břehu bazénu nebo bójky ani najíždění na břeh bazénu (trestá se diskvalifikací). (Pokud se při otáčení dotkne závodník lodí nebo pádlem přední či zadní stěny bazénu, tak to nevadí, ale nesmí na ni úmyslně s rozjezdem najet – např. do cíle. Snad je jasný rozdíl mezi termínem dotknout a záměrně narazit…)

Pouze kategorie K1 žactvo s dopomocí absolvuje trať bez eskymování (jen přejezd tam a zpět s dotyky – bez eskymování). I zde platí penalizace za každé vyjetí z dráhy 2 vteřiny.

2. disciplína – Eskymování na počet: soutěžící musí ve stanoveném časovém limitu (30 vteřin) absolvovat co možná nejvíce eskymáckých obratů.

Eskymácký obrat (eskymák) začíná závodník s pádlem před sebou. U kategorie C2 začínají závodníci s pádlem před sebou, na různé strany. Otočka o 360°. Eskymák je ukončený, pokud je loď vodorovně. Eskymuje se celou dobu s kajakářským pádlem (s výjimkou eskymování na C1 a C2 – eskymují s C1 pádlem), jakýmkoli způsobem. Nesmí se eskymovat bez pádla nebo s jinou pomůckou.

Vyjetí z vymezeného prostoru se netrestá.

Rozhoduje počet dokončených eskymáckých obratů provedených během daného časového limitu – 30 vteřin.

U kategorie K1 žactvo s dopomocí se počítají eskymáky, které závodník zvládl sám. Eskymáky, u kterých bylo potřeba pomoct, se nepočítají. Eskymácký obrat o 180° se počítá za polovinu bodu – polovinu eskymáka (pouze u této kategorie).

Pořadí se vypočítá: čas, za který závodník absolvoval první disciplínu eskymování na čas (po přičtení trestných vteřin) mínus tolik vteřin, kolik závodník absolvoval eskymáckých obratů ve druhé disciplíně eskymování na počet. Při stejném výsledném čase rozhoduje o pořadí počet eskymáků na počet.

Finálové rozjížďky Finálové rozjížďky se jedou podle časových možností v kategorii K1 muži, K1 ženy, K1 veteráni a C1 v disciplíně Eskymování na čas. Tentokrát se jede na délku celých 25 m. Bazén je rozdělen podélně na poloviny. Soutěžící ve stejné kategorii budou mít pokud možno stejnou loď.

První kolo rozjížděk: Po vyhodnocení dvou prvních disciplín se utkají závodníci na 1. a 4. místě a závodníci na 2. a 3. místě. Vítězství v tomto kole znamená postup do rozjížďky o 1. a 2. místo, druhý závodník bude bojovat o 3. a 4. místo. Pokud závodník nedokončí disciplínu nebo se jí neúčastní, má se za to, že rozjížďku prohrál.

Druhé kolo rozjížděk: Nejdříve se jede o 3. a 4. místo. Pak o 1. a 2. místo. Vítěz se stává vítězem ve své kategorii a Přeborníkem Prahy v eskymování. Kategorie, které nemají finálové rozjížďky, mají stanoveno celkové pořadí z výsledků prvních dvou disciplín.

Pro první tři účastníky v jednotlivých kategoriích je připraven diplom a hodnotné ceny.

Protesty: Protesty přijímá hlavní rozhodčí s vkladem 100 Kč. Protesty se přijímají na místě do času vyhláení výsledků.

Vstup do bazénu je povolen pouze v plavkách. Doprovod, který nebude mít plavky, může fandit z balkónu.