Podzimní Želviáda na Cidlině

Nadlepšení vodního stavu není možné a přírodní voda také není, proto jsme se rozhodli akci pro letošní podzim úplně zrušit.