SUCHO?

Voda v českých řekách stále klesá. Úseků, které se na internetu jeví jako sjízdné stále ubývá a poplašné zprávy se množí. Příroda je ale zkušená a při menším průtoku vytvoří v širokém řečišti užší, dobře sjízdný proud. Plavba může být příjemnější, než při středním stavu vody. 

Jediná řeka, která má  hodně vody je Vltava z Vyššího Brodu do Boršova, kde je ale potřeba počítat s velkou hustotou provozu.

Pěkně se ještě projedete na Ohři zTršnice do Karlových Varů, na Berounce z Chrástu do Zadní Třebaně, na Otavě ze Sušice do Písku, na Jizeře z Malé Skály do Toušeně. S drobnými obtížemi je sjízdná Sázava z Kácova do Sázavy.

Pouze pro plastové lodě dopooručujeme úsek Ohře z Karlových Varů do Vojkovic a možná Sázavu ze Zruče.

Lodě již není možné půjčit na celé Lužnici, na horním a dolním toku Sázavy.

Všeobecně doporučujeme spíše lodě plastové, které jsou odolnější a lépe jedou. Nafukovací lodě se mohou snadno prodřít, nebo protrhnout a za horka vyžadují pečlivé zacházení. Zejména na slunci je potřeba ufukovat, aby po přetlakování nebouchly.