Želviáda na Cidlině

Želviáda je již tradiční akce při vypouštění Cidliny z Žehuňského rybníka. Pluje se od hráze Žehuňského rybníka až na soutok s Labem. Při plavbě je několik vypečených stupňů a jízků s vývary, jeden nesjízdný jez, pár peřejek a pár volejů. Jako záchytné body slouží mobilní občerstvení, které nedá uschnout a vyhladovět. Tato akce je vhodná i pro začátečníky a to na nafukovacích lodích.