Vavřinecký potok

Vavřinecký potok je důstojná tečka za vodáckou sezonou. Voda je vypouštěna z Vavřineckého rybníka po celý víkend. V sobotu dopoledne se koná závod a tradičně bývá na potoce nepříjemně plno. Kdo si troufá, může se přihlásit na závod a namočit se už v sobotu, nebo jen přijet na známý vodácký bál v Horních Krutech s tradičním půlnočním kankánem. Ke klidnému společnému splutí zvolte raději neděli. Řeka bývá v neděli již volná a dají se využít krásná místa na cvičení.

Od rybníka k Davídkovu mlýnu si užijete 7 km rychle proudícího potoka s velkým spádem, meandry, stromy, kameny a hrázkami. Na dalších 4,5 km do Doubravčan se vše trochu uklidní a poslední 4 km do Toušic již spád klesá a potok meandruje nížinnou krajinou. Těsně před cílem je nepříjemná Toušická kaskáda, kterou přenesete.