Mastník

Ve velikonočním čase se můžete vypravit na splutí potoka Mastník ze Sedlčan do Radíče, nebo až do přehrady. Čeká vás 10 km mírně meandrujícího potoka s peřejkami a několika sjízdnými jezy, obtížnosti do WW1. Splutí organizuje půjčovna lodí Samba.