Vodácká škola Dronte

nabízí výuku jízdy na kajaku, kanoi i na raftu od prvních záběrů na klidné vodě, přes lehké české řeky, zajímavé potoky, až po náročné zahraniční toky. Vezmeme vás do míst, která vám učarují a kam byste se bez lodě nedostali a bez průvodce neodvážili. 

Nabízíme individuální  kurzy na zakázku, školní výlety, podnikové akce. Pořádáme kurzy záchrany na divoké vodě na některém z umělých slalomových kanálů. Výuku eskymáků pro začátečníky i pokročilé kajakáře.

Dronte s.r.o. je akreditovanou vzdělávací institucí s oprávněním vydávat osvědčení ve 2 vzdělávacích programech.

Vzdělávací program "Kurz vodní turistiky pro pedagogické pracovníky" je určen pro všechny pedagogické pracovníky, zejména učitele, vychovatele, speciální pedagogy, pedagogy volného času, asistenty pedagogů, trenéry, vedoucí pedagogické pracovníky. Absolvent vzdělávacího programu Instruktor školní vodní turistiky je oprávněn samostatně organizovat a vést akce pro školu, zařízení sociální péče, nebo právnickou osobu vykonávající činnost školy, jejímž je zaměstnancem na vodě do obtížnosti WW 2.

Vzdělávací program "Instruktor vodní turistiky" poskytuje potřebnou kvalifikaci organizátorům vodáckých akcí, vedoucím oddílů, lektorům vodáckých kurzů, průvodcům cestovních kanceláří. Kvalifikace opravňuje k získání živnostenského listu v oboru poskytování tělovýchovné a sportovní činnosti v oblasti vodní turistiky.

Osvědčení o získání kvalifikace "Instruktor vodní turistiky" opravňuje k organizaci a vedení akcí na vodě do obtížnosti WW 4.

V souladu se současnou právní úpravou jsou osvědčení vydávána na dobu neurčitou.