Vodácká škola Dronte

nabízí výuku jízdy na kajaku, kanoi i na raftu od prvních záběrů na klidné vodě, přes lehké české řeky, zajímavé potoky, až po náročné zahraniční toky. Hlavně však neopakovatelné zážitky a partu kamarádů.
Pořádáme kurzy a zájezdy v Čechách a v celé Evropě pod vedením našich zkušených a certifikovaných lektorů. Výuku eskymáků pro začátečníky i pokročilé kajakáře. Nabízíme individuální  kurzy na zakázku, školní výlety, podnikové akce, kurzy rodea i slalomářské techniky. Pořádáme kurzy záchrany na divoké vodě na některém z umělých slalomových kanálů.

Absolventi kurzů a akcí Vodácké a kajakářské školy mají možnost vstoupit do Klubu Dronte a jezdit s námi na vodu po celý rok za výhodnějších podmínek. Akce vymýšlíme společně podle přání a schopností Vás, našich kamarádů. Vezmeme vás do míst, která vám učarují a kam byste se bez lodě nedostali a bez průvodce neodvážili.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy udělilo společnosti Dronte s.r.o. na základě §25 a § 26 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů akreditaci k provádění vzdělávacích programů akreditovaných pro účely zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, akreditaci pod č.j. MSMT - 14467/2013-201 s platností do 3.6.2016. V oblasti dalšího vzděláváni pedagogických pracovníků máme akreditován program "Instruktor školní vodní turistiky". V oblasti sportu máme akreditován program "Cvičitel vodní turistiky".

Vzdělávací program "Instruktor školní vodní turistiky" je určen pro všechny pedagogické pracovníky, zejména učitele, vychovatele, speciální pedagogy, pedagogy volného času, asistenty pedagogů, trenéry, vedoucí pedagogické pracovníky. Absolvent vzdělávacího programu Instruktor školní vodní turistiky je oprávněn samostatně organizovat a vést akce pro školu, zařízení sociální péče, nebo právnickou osobu vykonávající činnost školy, jejímž je zaměstnancem na vodě do obtížnosti WW 2.

Absolvování školení Instruktor (školní) vodní turistiky nejdéle před 5 lety  a následná alespoň dvouletá praxe jsou podmínkou pro účast na školení Cvičitel vodní turistiky.

Vzdělávací program "Cvičitel vodní turistiky" poskytuje potřebnou kvalifikaci organizátorům vodáckých akcí, vedoucím oddílů, lektorům vodáckých kurzů, průvodcům cestovních kanceláří. Kvalifikace opravňuje k získání živnostenského listu v oboru poskytování tělovýchovné a sportovní činnosti v oblasti vodní turistiky.

Osvědčení o získání kvalifikace "Cvičitel vodní turistiky" opravňuje k organizaci a vedení akcí na vodě do obtížnosti WW 4.

V souladu se současnou právní úpravou jsou osvědčení vydávána na dobu neurčitou.